IDEA ANIMO


ANIMO - równość w kulturze…
- to pionierski festiwal walczący o równość w dostępie do dóbr kultury
  dla niewielkich ośrodków miejskich,
- nie chce dopuścić do wyludnienia kulturalnego, izolacji a przede wszystkim
  braku tożsamości kulturowej,
- przeciwdziała zapóźnieniu kulturowemu,
- sprzeciwia się kategoryzacji: kultura małych miast i dużych metropolii.

ANIMO - na prowincji nieprowincjonalnie…
- to wydarzenie kulturalne organizowane poza przestrzenią wielkomiejską,
  na wysokim poziomie artystycznym,
- zwraca uwagę środowisk artystycznych i opiniotwórczych na wydarzenia
  kulturalne w małych ośrodkach miejskich,
- burzy przekonanie, że widz prowincjonalny to widz niewymagający.

ANIMO - sztuka animacji…
- to zarówno animacja w sensie artystycznego środka wyrazu jak i działań
  edukacyjno –społecznych,
- promuje sztukę animacji teatru lalek, teatru przedmiotu, teatru plastycznego…,
- prezentuje sztukę filmu animowanego,
- przedstawia projekty muzyczne w konwencji widowiska teatralnego,
- propaguje działania edukacyjne dedykowane integracji pokoleń,
- prowokuje do dyskusji o problematyce społecznej.

ANIMO - (nie)zależność…
- to zależny od mecenatu, niezależny ideowo festiwal,
- to zależny od widza, niezależny twórczo festiwal,
- to zależny festiwal od niezależnych teatrów.

Popularne posty